Integrationsstormøde Randers

Integrationsstormøde

IntegrationsstormødeUnderværket er vært for to årligt tilbagevendende integrationsstormøder, som på én gang er debatskabende arrangementer og værdifulde netværksmøder.

Integrationsstormøderne afholdes typisk forår og efterår alt efter øvrige arrangementer og events i byen. Det er gratis at deltage, honorar til oplægsholdere dækkes af Integrationsprojektgruppen og/eller eventuelle støttemidler, Underværket lægger hus til og serverer friskbrygget kaffe og te.

Integrationsstormøde 2020, september

Program følger for mødet i september 2020.

Seneste integrationsstormøder
2020, marts: ’Taler vi samme sprog’. Foredrag af Morten Sodemann, speciallæge i infektionssygdomme og leder af Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

2019, august: ’Demokrati, integration og klima’. Foredrag af Carsten Jensen, forfatter og samfundsdebattør – en del af Folkemøde Randers

2019, april: ’Vi står med en hjemløs succes’. Foredrag af Hans Lassen, forfatter og integrationsforsker.

Udvikling af netværk

Ved at samle alle med interesse i integration og fremmede kulturer til et fælles, meningsfyldt arrangement, skaber vi et rum for, at netværket kan udvikle sig. Frivillige og professionelle, der arbejder med integration i Randers Kommune, kan mødes ansigt til ansigt, få en god faglig snak og ikke mindst dele hverdagsoplevelser, som kan give ny indsigt, spændende inspiration og idéer til, hvordan denne vigtige samfundsopgave løses – at man som fremmed bliver en del af fællesskabet.

Samtalen er vigtigere end nogen sinde, især når vi kommunikerer på tværs af sprog og kulturer. At se hinanden i øjnene, spørge ind og lytte med et åbent hjerte baner vejen for gensidig forståelse.

“Så længe vi har forskelligheden, har vi en by. Så længe vi er ens, har vi en ghetto.”
Poul Jeberg, Daglig leder af Underværket

De årlige integrationsstormøder i Underværket er udsprunget fra Integrationsnetværket, der blev dannet i 2005 af byens aktører inden for området. Møderne sikrer overlevering fra gamle til nye og skaber et vækstrum for udvikling af nye tiltag, arrangementer og projekter inden for integrationsområdet i Randers Kommune.

Gennem tiden har Integrationsstormøderne budt på mange foredragsholdere, der brænder for at formidle og at skabe en god og gensidig debat om integration, bl.a. med Deniz Serinci, Steffen Jensen, Rosa Faizzad, Manu Sareen, Moonis Kamil, Simona Abdallah, Hans Lassen, Georg Metz, Rushy Rashid og Jørgen Flindt Pedersen, Øzlem Cekic og birte weiss.

Underværket udgiver desuden ’INTEGRATION’ – et hæfte hvor alle foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med Integration, er samlet. Kan rekvireres i Sekretariatet, på 1. sal i Underværket.