Vild med Dansk

Vild med Dansk

’Vild med Dansk’ var et anderledes integrationsprojekt, støttet af Poul Due Jensens Fond, hvor ordinær danskundervisning blev boostet via intens undervisning i sang, drama og art. Formålet var, at deltagerne via de kreative fag hurtigere lærte sproget og dermed også hurtigere kom i ordinært job.

Hverdagen er vejen til integration

Vild med danskFra flere undersøgelser, blandt andet understøttet af danske eksperter som hjerneforsker Kjeld Fredens, ved man, at kunst og musik har positiv virkning på læring. Ikke ved at læse og skrive om kunst og musik, men ved at være en del af det. Derfor var et af målene på projektet eksempelvis at skabe og producere en tegnet dukketeater-video. Processen gav nogle gode grin, sænkede paraderne, højnede lyst, tro og motivationen. Et vigtigt skridt i retning af at blive en del af samfundet.

”Der er ingen tvivl om, at sproget er den vigtigste forudsætning for at kunne indgå på en arbejdsplads. Derfor er vi meget positive over for projektet, hvor danskundervisningen skærpes via kreative fag. ’Vild med dansk’ er et nytænkt integrationsprojekt. Derfor er det en glæde, at Poul Due Jensens Fond bakker så flot op om projektet. Stor tak for det,” lød det fra Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Nu kigger de mig i øjnene

Vild med danskUnderværket – et kulturhus i Randers – der i 1998 blev etableret som et Urban Pilot Projekt i EU med det sigte bl.a. at forbedre beskæftigelsesmulighederne blandt etniske minoriteter, drev projektet ’Vild med Dansk’ i tæt samarbejde med Randers Bibliotek, Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers. Alle med tung erfaring inden for integrationsarbejde. Sun Ørnsholt, jobkonsulent ved Jobcenter Randers, var en del af projektet. ”I starten var nogle af især kvinderne meget indadvendte og slog blikket ned, når vi talte sammen, nu kigger de mig i øjnene.”

Flere af deltagerne kom med en baggrund af stærke faglige kompetencer. Der var blandt andet to, som tidligere har ledet og drevet en chokoladefabrik, én skrædder / møbelpolstrer med kompetencer både inden for ledelse og drift og vedligehold af værkstedsmaskiner, én lastbilchauffør og en som kunne svejse.

Alle har en historie, disse er ved at skrive en ny

Integrationsprojekt Vild med DanskDe nyankomne flygtninge havde alle en barsk årsag til at være i Danmark. En årsag som kan være svær at håndtere og leve med. Dog var ingen af dem i tvivl om, at netop et job at stå op til, ville være medvirkende til at få ny balance i livet. Alle har en historie, disse mennesker viste, at de havde mod på at skrive en ny.

Fakta, Vild med Dansk

Et integrationsprojekt støttet af Poul Due Jensens Fond.

Skabt og ledet af Underværket i tæt samarbejde med Randers Bibliotek, Sprogcenter Randers og Randers Jobcenter/Integrationsafdelingen og Skoleforvaltningen, Randers Kommune.

Vild med Dansk, hold 1 kørte fra 5. februar 2018 til 31. august 2018 for 18 nyankomne flygtninge (ingen eller næsten ingen danskkundskaber), 15 gennemførte, men ingen kom desværre i job inden for den fastsatte deadline, og Vild med Dansk blev herefter lukket ned.