Folkemøde Randers

Folkemøde Randers

I foråret 2017 opstod idéen om et folkemøde i Randers på tværs af forskelligt farvede partier i Randers. Et folkemøde under overskriften lokaldemokrati, borgerinddragelse og åbenhed.

Folkemøde på tværs af partifarver

I august 2019 blev det en realitet med 22 aktive medlemmer, bredt repræsenteret af politiske partier, faglige og kulturelle organisationer, herunder FOF og AOF, Kulturelt Samvirke, Tøjhuskvarterets Venner, Randers Lejerforening, LO-Randers, 3F, BUPL, Randers Bolig, Randers Amtsavis samt Integrationsgruppen, der består af Frivillighuset Østergade, Randers Bibliotek, SOS Racisme, AOF og Underværket.

Folkemøde Randers Logo

Folkemødet 2019

Folkemødet Randers 2019 foregik fra 24. til 28 august under overskriften ’Lokaldemokrati i Randers Kommune de næste 100 år’ med 18 arrangementer og flere end 20 oplæg samt et udendørsarrangement på Jens Otto Krags

Plads – her med særlig fokus på børn, unge og børnefamilier. Robert Bjarnason holder oplæg ved Folkemøde RandersRækken af foredragsholdere talte bl.a. Roger Buch, forskningsleder ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Robert Bjarnason, president/CEO, CitizensFoundation, Island, Carsten Jensen, forfatter, journalist og samfundsdebatør, Marianne Jelved, medlem af Folketinget og tidl. Kultur- og kirkeminister samt Bertel Haarder, medlem af Folketinget og tidl. kultur- og kirkeminister, blot for at nævne nogle.

I 1919 fik Randers for første gang en folkevalgt borgmester

Det var 100 års folkestyre i Randers, der skulle fejres med Folkemøde Randers 2019. En historisk milepæl blev nemlig sat med byen første folkevalgte borgmester, socialdemokraten Aage Riis Flor – han sad på posten fra 1919 til 1921 og igen fra 1929 til 1937.

Inden 1919 var det kongen, der udpegede borgmestre for landets købssteder. Og som en lille krølle på historien, kan nævnes, at det også gjaldt borgmester Carl Gustav Vilhem H. von Stemann, som bestred hvervet fra 1885 til 1899 og senere kom til at lægge navn til Underværkets adresse.

Frivillige kræfter og fri entré

Med fri entré til alle arrangementer er alt organiseret, arrangeret og finansieret af Folkemødets aktive medlemmer inklusive enkelte virksomheder og båret af frivillige kræfter.

En succes og et stærkt grundlag for at gøre Folkemøde Randers til en tilbagevendende begivenhed.

Program for Folkemøde Randers