Ungemiljøet

”Ungdomshus” på den fede måde, for alle unge i alderen 15-25 år

Danmarks første kommunale ”ja” kontor.

Grundlaget for udvikling i enhver kultur er kendetegnede ved forandring gennem traditioner. Ved at dyrke samarbejdet omkring nye og eksisterende tiltag for unge, er ungemiljøet, med afsæt i de unges eget hus, med til at (ud)danne unge som ambassadører for Randers.

Ved at understøtte og supplere de unges engagement og virkelyst, tilbyde fantastiske rammer samt give tid og mulighed for at dyrke fællesskab og indgå i nye sociale sammenhænge, er betingelserne til stede for en bæredygtig og synlig ungdomskultur i Randers.